city
Cityblue Nedir?

Cityblue, dizel yakıtlı araçların oluşturduğu NOx-emisyonunu kimyasal olarak azaltmakta kullanılan toksik olmayan bir çözümdür.

Cityblue, patlayıcı içermez, çevreye duyarlıdır ve taşınabilir sıvıların minimum risk kategorisinde sınıflandırılmaktadır.

Cityblue, kullanımı ve depolanması için belli bazı malzemeleri gerektirir.

Cityblue, Avrupa’daki kamyon ve otobüs imalatçılarının bir çok modellerinde kullanmaktadır.

Cityblue, spesifik ayrı bir tankta saklanır, dizel veya başka tür yakıtlarla karıştırılmaz.

Cityblue, SCR (Selective Catalytic Reduction) yani,  Seçimli Katalitik İndirgeme Sistemi adlı bir sistemle yapılmaktadır.

Cityblue, araçınızın SCR sisteminin işlevini yerine doğru getirmesini güvence altına almak için  DIN V 70070 standardı ve ISO 22241-1 teknik şartnamesine uymalıdır.

Cityblue, ISO ve CEFIC yönetmelikleri ile uyumludur.

 

Karakteristik Özellikler

Cityblue, toksik madde değildir, uygun şekilde kullanılırsa insanlara, hayvanlara veya çevreye karşı herhangi bir risk oluşturmaz.

Cityblue, yaklaşık 9.0 pH değeriyle kısmen alkalindir. Bu nedenle Cityblue, alüminyum, pirinç, yumuşak çelikle doğrudan temas ettirilmemelidir.

Cityblue, paslanmaz çelik, plastik tanklar ve fittinglerde depolanması tavsiye edilir.

Cityblue ile çalışılırken deri ve gözlerle temas etmesinden kaçınılmalıdır.

Cityblue, kaygan bir malzemedir,  eğer zemine dökülürse kayma tehlikesi yaratabilir.

Cityblue temizlenirken, yerel ve ulusal yönetmeliklere uygun biçimde mekanik olarak toplanmalı, bertaraf etmek üzere uygun kaplarda biriktirilmelidir. Temizlikten sonra, kalan kalıntı zerreleri için basınçlı su kullanılmalıdır. Kristalizasyon veya dökülenleri bertaraf etmenin en iyi yolu su ile yıkamaktır. Suyla durularken, çözeltinin herhangi bir şekilde kirlenmesini önlemek için kapağının iyice kapatıldığından emin olunması gerekir.

Cityblue, yanıcı değildir.  Cityblue eksi 11,5  °C’de donmaya başlar. Cityblue donduktan ve eridikten sonra da sorunsuzca kullanılabilir.

Cityblue, otomotiv boyası üzerine dökülürse, kuruyup kristalleşip boya yüzeyinde korozyona neden olabilir. Boyaya zarar vermemesi için boya dökülen yüzey hemen suyla temizlenmelidir.

Saklama Ömrü

Cityblue, gölge ve kuru bir yerde -11C ile +30 C arası sıcaklık arasında saklanmalıdır. Maksimum

saklanma süresi 12 aydır. Doğru saklama için sıcaklığın yanı sıra paketin kapalı olması da önemlidir.

SCR Sistemi

SCR Sistemi, dizel motorun optimize bir şekilde ateşlenmesiyle egzoz emisyonlarının arıtılması sistemini birleştirerek nitrojen oksit (NOx) gibi kirletici emisyonların düzeyinin azaltılmasını sağlar. Bunun için en önemli faktör,  Cityblue kullanımıdır. Bu süreçte Cityblue, katalizöre ulaşmadan egzoz gazlarına püskürtülür, oluşan yüksek ısı Cityblue’yu amonyağa dönüştürür. Daha sonra amonyak ve karşıt nitrojen oksitleri katalizöre nüfuz ederken birbiriyle reaksiyona girer ve atmosfer için zararlı olmayan iki elemente yani, nitrojen ve su buharına dönüşür.

 

Bu Konuya Yorum Yap