Kalite Politikamız

Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak ana ilkemizdir.

Bu ilke doğrultusunda hepimiz ekip ruhu ile sürekli iyileştirme anlayışı içinde çalışmalıyız.

* Zamanında, doğru ve eksiksiz işin tamamlanması anlayışıyla; müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmak, müşteriler ile olan ilişkilerin sürekliliğini sağlamak,

* İleri teknolojiyi kullanarak, güçlü partner ağı ve topluma, yasalara yararlı olmak için özen gösteren bir bilinçle zamanında ve sürekli gelişmeyi içeren kalite bilinci içerisinde hareket etmek,

* Müşterilerimizin ve ilgili tarafların, beklenti ve ihtiyaçlarını doğru anlamak, işlerimizi ilk seferde ve zamanında gerçekleştirmek,

* Müşteri memnuniyetini üst seviyede sağlamak için müşterilerle koordineli ve risk temelli çalışmak,

* Rekabet edebilmek için sürekli iyileştirme ve gelişme kavramını benimseyerek, kaynaklar sağlamak,

* Doğru, verimli, karlı fikirlerin; bilgili, deneyimli beyin gücüyle ortaya çıktığını şirket kalite prensibi olarak kabul etmek, bu doğrultuda şirkete nitelikli insanlar kazandırmak,

* Faaliyetlerimiz sonucu ortaya çıkan İş Güvenliği, İşçi Sağlığı ve Çevre ile ilgili tehlikeleri ve etkilerini tespit etmek,

* İşyerinde iş kazası ve meslek hastalıkları riskini azaltacak ve ortadan kaldıracak şekilde risk değerlendirmesi yaparak ergonomik, sağlıklı ve güvenli iş ortamları sağlamak,

* Firmamızın İSG uygulamaları açısından, bağlı olduğu kurumlar, sanayi odaları, dernekler nezdinde örnek şirket haline getirmektir.

* Çevre konusunda yapılan çalışmaları, ilgili kanun, yönetmelik, tüzük ve ISO 14001 standardına uygun olarak gerçekleştirmek, çalışanlarına ve alt yüklenicilerine uygulamak,

* Çevre konusunda periyodik eğitimler vererek çalışanları bilinçlendirmek,

* Firmamız üretimi esnasında oluşabilecek atıkların meydana getirebileceği kirliliği en aza indirerek, kirlenmenin önüne geçmek, çevreye ve insana vereceği zararları ortadan kaldırmak veya en aza indirmek ve tedbirler almak,

* Geri dönüşüm imkânlarını araştırarak, atıkları çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf ettirmek veya geri kazandırmaktır.

* Her yıl belirlenen hedeflere ulaşılması için gereken çalışmalar yapılması, bir önceki yılın hedeflerinin ve çalışmalarının amacına ulaşıp ulaşmadığını gözden geçirmek,

* Bilinç, katılımcılık, hedef birliği ve etkin kontrollerle sistemlerin sürekli iyileştirilmesini sağlamak,

* Çalışanlarımızı kalite, İş Güvenliği ve Çevre Yönetim sistemleri konusundaki eğitimlerin sürekliliğini sağlayarak, bu konulardaki bilinçlerini arttırmak ve katılımcılık ve ekip çalışmasına teşvik etmek. Bunu gerçekleştirirken Müşterilerde, tedarikçilerde ve ilgili taraflarda da bu bilincin oluşmasına katkıda bulunmaktır.

Kalite, Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği Standart Kapsamı;

Citygroup Enerji A.Ş. adresinde Evci OSB Mah. 8. Cad. No: 8 Akdeniz 33100/ Mersin Tarsus 1. Organize Sanayi Bölgesi, 1.800 m² alana kurulmuştur. Üretim faaliyetleri: Madeni yağ, Gres ve Oto bakım ürünleri üretimi ve toptan satışıdır.

Citygroup Enerji A.Ş.’ de kurulan Entegre Yönetim Sistemi; tesis bünyesinde bulunan, ofisler ve üretim alanlarında çalışanların refahını arttırmak, tesis/ekipman güvenliğini sağlamak, ürün ve çalışan için güvenli bir ortam sağlamak ve çevreye olan sorumluluğu yerine getirmek amacıyla uygulanmak üzere tasarlanmıştır.

Citygroup Enerji A.Ş.’nin üretim faaliyetleri kapsamında üretilen ürünler ve hizmetler göz önünde bulundurularak Yasal şartlar ve çalışanların geçmiş tecrübelerinden yararlanılarak hazırlanmış ve geliştirilebilir niteliktedir. Ayrıca üretim faaliyetleri ve/veya işleyişte oluşabilecek değişiklikler göz önüne alınarak risk, etki, olasılık, çevre boyutları gibi değişkenler sürekli takip edilerek sistemlerin güncel kalması sağlanmaktadır.

Citygroup Enerji, yaşam döngüsü yaklaşımı içerisinde; faaliyet ve ürünlerin kontrolü ve çevreye etkisini değerlendirir. Önemli çevre boyutları belirlenmiş, yasal yükümlülükler çerçevesinde üretim faaliyetleri sürdürülürken; ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentileri göz önünde bulundurulmaktadır. Tedarik ettiğimiz hammaddenin çevreye etkileri değerlendirilmektedir. Faaliyetlerimiz sonucu açığa çıkan atıklar ve çevreye (toprak, su, hava) etkileri faaliyetlerin kontrolünü ve etkilerinin azaltılması işlemlerini kapsamaktadır. Tehlikeli, tehlikesiz ve ambalaj atıklarını gerekli lisanslara sahip atık firmaları aracılığıyla bertaraf etmektedir. Ayrıca hammadde, ara ürün ve son üründe kalite kontrol amacıyla alınan ve laboratuvarımızda incelenen numunelerin tekrar geri dönüşümleri sağlanmakta ve atık oluşturmamaktadır.

Citygroup Enerji A.Ş Entegre Yönetim Sistemi’ni ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001 standartlarını çerçevesinde hazırlanmıştır.

Entegre Yönetim Sistemini, Citygroup Enerji A.Ş ortak çatısı altında;

* Kalite Yönetim

* Çevre Yönetimi

* İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamaları ortak olarak ele alınmaktadır.